Tag Archives: 100 let

Přehledy táborů

od roku 1913 do současnosti Skautská organizace v Čechách byla od svého vzniku třikrát zakázána a tak ne všechny tábory v našem přehledu byly konány pod skautskou hlavičkou. Kromě Junáka to byl Klub českých turistů, Československý svaz tělesné výchovy, Český Yachtklub, organizace, které činnost oddílu zaštítily a legalizovaly i když jejich činovníci věděli o jaký oddíl se jedná a jaké riziko z toho vyplývá. Letní skautský tábor je v oddíle vyvrcholením celoroční činnosti, pro všechny účastníky příležitostí k ověření vlastních schopností. Zážitky z tábora jsou…

Pokračovat »