Založení dívčího oddílu

Pod vedením Čáminy byla v Havírně v září 1964 první schůzka dívčího oddílu. Štiky, Kajky, Vydry, 3 družiny po sedmi členkách, tak začínal oddíl později zvaný Děbenky. Čámině občas vypomáhaly Helenka a Hanka. V roce 1968 předala vedení svým odchovankyním, které se ve vedení střídaly až do poloviny 70. let. Ke konci je významně podpořili Jack s Bělou. Děbenčí archív je bohužel na fotografie chudší a jejich technická kvalita pokulhává.

  • Čámina

    Čámina
    Čámina to neměla jednoduché. Byla aktivní sokolka ale na skautském táboře nikdy nebyla. A rady a zkušenosti chlapeckého kapitanátu musela pro dívky přizpůsobit.

  • Nášivky

    Nášivky
    Zákon dívky a nášivky za splněné Bobříky.

  • Před Havírnou

    Před Havírnou
    Čámina a její dívky před Havírnou.

  • Před loděnicí

    Před loděnicí
    Čámina a její dívky v Braníku před loděnicí Torkas.

  • Výlet

    Výlet
    Na slavnostní nástup, ale i na výlet, jsme nosily na hlavě „sejry“.

  • Nástup

    Nástup
    Na slavnostní nástup, ale i na výlet, jsme nosily na hlavě „sejry“.

  • Bobří rybník 1965

    Bobří rybník 1965
    První tábor na „Bobřím“ rybníku byl velmi skromný. Všechny jsme byly na táboře poprvé, a tak se stavělo jak to šlo. Na dalších jsme si troufly i na složitější stavby.

  • Bobří rybník 1965

    Bobří rybník 1965
    První tábor na „Bobřím“ rybníku byl velmi skromný. Všechny jsme byly na táboře poprvé, a tak se stavělo jak to šlo. Na dalších jsme si troufly i na složitější stavby.

  • Lužnice 1967

    Lužnice 1967
    První tábor na „Bobřím“ rybníku byl velmi skromný. Všechny jsme byly na táboře poprvé, a tak se stavělo jak to šlo. Na dalších jsme si troufly i na složitější stavby.

  • Vrátná dolina 1968

    Vrátná dolina 1968
    První tábor na „Bobřím“ rybníku byl velmi skromný. Všechny jsme byly na táboře poprvé, a tak se stavělo jak to šlo. Na dalších jsme si troufly i na složitější stavby.

  • Vrátná dolina 1968

    Vrátná dolina 1968
    První tábor na „Bobřím“ rybníku byl velmi skromný. Všechny jsme byly na táboře poprvé, a tak se stavělo jak to šlo. Na dalších jsme si troufly i na složitější stavby.

  • Roháče 1971

    Roháče 1971
    První tábor na „Bobřím“ rybníku byl velmi skromný. Všechny jsme byly na táboře poprvé, a tak se stavělo jak to šlo. Na dalších jsme si troufly i na složitější stavby.

  • Roháče 1971

    Roháče 1971
    První tábor na „Bobřím“ rybníku byl velmi skromný. Všechny jsme byly na táboře poprvé, a tak se stavělo jak to šlo. Na dalších jsme si troufly i na složitější stavby.

  • Roháče 1971

    Roháče 1971
    První tábor na „Bobřím“ rybníku byl velmi skromný. Všechny jsme byly na táboře poprvé, a tak se stavělo jak to šlo. Na dalších jsme si troufly i na složitější stavby.

  • Pramice

    Pramice
    Dřevěná pramička je těžká a vyžaduje
    pravidelnou údržbu. Utemovat koudelí, zalít asfaltem. Na vodě je ovšem nezničitelná a s „bednou“ na nejnutnější družinové vybavení poskytuje družině bezpečné zázemí.

  • Pramice

    Pramice
    Dřevěná pramička je těžká a vyžaduje
    pravidelnou údržbu. Utemovat koudelí, zalít asfaltem. Na vodě je ovšem nezničitelná a s „bednou“ na nejnutnější družinové vybavení poskytuje družině bezpečné zázemí.

  • Na pramici

    Na pramici
    Dřevěná pramička je těžká a vyžaduje
    pravidelnou údržbu. Utemovat koudelí, zalít asfaltem. Na vodě je ovšem nezničitelná a s „bednou“ na nejnutnější družinové vybavení poskytuje družině bezpečné zázemí.

  • Na pramici

    Na pramici
    Dřevěná pramička je těžká a vyžaduje
    pravidelnou údržbu. Utemovat koudelí, zalít asfaltem. Na vodě je ovšem nezničitelná a s „bednou“ na nejnutnější družinové vybavení poskytuje družině bezpečné zázemí.

  • Údržba pramic

    Údržba pramic
    Dřevěná pramička je těžká a vyžaduje
    pravidelnou údržbu. Utemovat koudelí, zalít asfaltem. Na vodě je ovšem nezničitelná a s „bednou“ na nejnutnější družinové vybavení poskytuje družině bezpečné zázemí.

  • Na jezu

    Na jezu
    Dřevěná pramička je těžká a vyžaduje
    pravidelnou údržbu. Utemovat koudelí, zalít asfaltem. Na vodě je ovšem nezničitelná a s „bednou“ na nejnutnější družinové vybavení poskytuje družině bezpečné zázemí.

  • Nižbor

    Nižbor
    Dívčí oddíl se skautskými šátky na nižborském táboráku v roce 1968. Hrnec a kůl v popředí byly hlavními aktéry tradiční „Velké nižborské“ teréní hry.

  • Nástup

    Nástup
    Tradiční vzájemné návštěvy na chlapeckých a dívčích táborech.

  • ... s kluky

    … s kluky
    Tradiční vzájemné návštěvy na chlapeckých a dívčích táborech.

  • Obrácený den

    Obrácený den
    Při obráceném dnu se na táboře velení na jeden den ujímají nejmladší členky.

  • Scénka

    Scénka
    Scénka „nehoda na silnici“ vznikla při převážení loďáků v roce 1967.

  • Scénka

    Scénka
    Scénka „nehoda na silnici“ vznikla při převážení loďáků v roce 1967.

  • Scénka

    Scénka
    Scénka „nehoda na silnici“ vznikla při převážení loďáků v roce 1967.

  • Jídlo

    Jídlo
    Naučily jsme se uvařit na ohni pro 30 strávníků ale kdo pak umyje nádobí?

  • Stříhání o ešusy

    Stříhání o ešusy
    Naučily jsme se uvařit na ohni pro 30 strávníků ale kdo pak umyje nádobí?

  • Klínovky

    Klínovky
    V zimě se pravidelně jezdilo na Skočku do Krkonoš.