Pětka v novém tisíciletí

V roce 2002 se vodní pětka spojuje se střediskem Tekakwitha, z klubovny v Havírně se oddíl přesunul do klubovny ve Strahovském klášteře, souběžně jsme používali klubovnu na Loretánském náměstí, odtud jsme se přesunuli do Nerudovy ulice a v současné době je klubovna v ulici Karolíny Světlé. Poslední tři zmiňované klubovny máme výhodně pronajaté od Městské části Praha 1. Současná klubovna je pro činnost oddílu nejvíce vyhovující, jsou zde tři oddělené místnosti, sociální zázemí, teplá voda. S pomocí rodičů jsme ji zvelebili a doufáme, že tam na nějakou dobu zakotvíme.

Každoroční tábory jsou v červenci na dva až tři týdny, od roku 2000 několikrát na louce Kramářce u Nežárky a v posledních letech se místa střídala. Několik táborů bylo v těsně blízkosti skautky a skauti, skauti měli i dva tábory putovní. Na fotce zcela dole zatím poslední společný závěrečný táborák na táboře nedaleko Onšovic u Čkyně, červenec 2012. Účast 30 dětí, 10 členů kapitanátu, zhruba 150 rodičů a přátel oddílu. Atmosféra byla parádní a všichni jsme si to moc užili.