Pražské jaro – Nižbor a Orbis

V roce 1968 dochází k obnově JUNÁKA – organizace československých skautů.

Pětka se registruje, ale neopouští ani TJ Slavoj Praha, kterému vděčí za přežití šedesátých let.

V červnu se koná první „Nižborský“ táborový oheň. Na dohled někdejší skautské rezervace se scházejí všechny generace Pětky, včetně mnoha poúnorových exulantů žijících v zahraničí.

Kapitanáty chlapeckého a dívčího oddílu skládají skautský slib do rukou nejstaršího činovníka Pětky, Jana Poláka – Louly. O rok později je na táboráku další nově založený oddíl světlušek a vlčat Devítka, později Orbis. Skautský slib složilo mnoho dalších členů.

Z Nižborského táboráku se posléze stává tradice dodržovaná dodnes, už 45 let.

 • Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969

  Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969

 • Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969

  Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969
  Nižborské lesy v červnu, vysoká tráva, vůně rozkvetlých vstavačů, ranní zpěv ptáků. I to patřilo k půvabům tehdejších táboráků.

 • Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969

  Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969
  Nižborské lesy v červnu, vysoká tráva, vůně rozkvetlých vstavačů, ranní zpěv ptáků. I to patřilo k půvabům tehdejších táboráků.

 • Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969

  Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969
  Nižborské lesy v červnu, vysoká tráva, vůně rozkvetlých vstavačů, ranní zpěv ptáků. I to patřilo k půvabům tehdejších táboráků.

 • Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969

  Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969
  Nižborské lesy v červnu, vysoká tráva, vůně rozkvetlých vstavačů, ranní zpěv ptáků. I to patřilo k půvabům tehdejších táboráků.

 • Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969

  Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969
  Nižborské lesy v červnu, vysoká tráva, vůně rozkvetlých vstavačů, ranní zpěv ptáků. I to patřilo k půvabům tehdejších táboráků.

 • Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969

  Nižborské slibové táboráky v letech 1968–1969
  Nižborské lesy v červnu, vysoká tráva, vůně rozkvetlých vstavačů, ranní zpěv ptáků. I to patřilo k půvabům tehdejších táboráků.

 • Standa Stanovský

  Standa Stanovský
  Standa na Brdech a před Havírnou

 • Standa Stanovský

  Standa Stanovský
  Standa na Brdech a před Havírnou

 • Pozvánka na Akademii

  Pozvánka na Akademii

 • Tábor v Jaroslavicích

  Tábor v Jaroslavicích

 • Dívčí oddíl Devítky už pod hlavičkou TJ Slovan Orbis.

  Dívčí oddíl Devítky už pod hlavičkou TJ Slovan Orbis.

 • Vlčata s Medvědem před Havírnou v roce 1969.

  Vlčata s Medvědem před Havírnou v roce 1969.

 • Otava, Vltava – puťák 1973. Vylévání pramic zbylo na nejmladšího.

  Otava, Vltava – puťák 1973. Vylévání pramic zbylo na nejmladšího.

 • Otava, Vltava – puťák 1973. Na klidné vodě se plulo pod plachtami.

  Otava, Vltava – puťák 1973. Na klidné vodě se plulo pod plachtami.

 • Sepekov.

  Sepekov.

 • Sepekov - Denni rozkaz

  Sepekov – Denni rozkaz

 • Sepekov - Denni rozkaz

  Sepekov – Denni rozkaz

 • Medvěd kontroluje čistotu ešusů.

  Medvěd kontroluje čistotu ešusů.

 • Brána na táboře v Jaroslavicích.

  Brána na táboře v Jaroslavicích.

 • Kanoe

  Kanoe
  Šlajsna v Jaroslavicích byla místem trénování sjezdu divoké vody ale sloužila i k jiným vodním hrátkám.

 • Na vodě

  Na vodě
  Šlajsna v Jaroslavicích byla místem trénování sjezdu divoké vody ale sloužila i k jiným vodním hrátkám.

 • Poslední noc na tábořišti v Jaroslavicích

  Poslední noc na tábořišti v Jaroslavicích

 • Pražská pramička v 70.letech.

  Pražská pramička v 70.letech.

 • Pražská pramička v 70.letech.

  Pražská pramička v 70.letech.

 • Pražská pramička v 70.letech.

  Pražská pramička v 70.letech.

 • Před Štvanicí

  Před Štvanicí
  Pražská pramička v 70.letech.

 • Dívčí oddíl na samostatném táboře na Antýglu 1978

  Dívčí oddíl na samostatném táboře na Antýglu 1978

 • Dívčí oddíl na samostatném táboře na Antýglu 1978

  Dívčí oddíl na samostatném táboře na Antýglu 1978

 • Dívčí oddíl na samostatném táboře na Antýglu 1978

  Dívčí oddíl na samostatném táboře na Antýglu 1978

 • „Placaté hlavy“ – vyčlenily se z dívčího oddílu po roce 1978.

  „Placaté hlavy“ – vyčlenily se z dívčího oddílu po roce 1978.

Standa StanovskýSrpnová okupace zvedá druhou vlnu exilu i v řadách Pětky. Odejít musí i dosavadní kapitán Švígo. Kapitánem se na dalších 14 let stává Jan Stanovský – Standa.

Standa StanovskýV roce 1969 se koná velká akademie „My jsme Pětka 1969“ v divadle Semafor.

Pozvánka na AkademiiRok 1970 znamená konec obnoveného Junáka, na podzim je úředně zrušen, už potřetí. Pětka ale žije dál v TJ Slavoj Praha, Devítka v TJ Slovan Orbis.

Oddíl Devítka, později Orbis, byl původně jeden z oddílů, které založil Braťka v roce 1945, kdy měla Pětka přes 100 členů. Dětský oddíl pod vedením Medvěda a Želvy a s podporou bývalých devítkářů měl první dětský tábor v roce 1970. Po zrušení skautingu našel útočiště v TJ Slovan Orbis pod registračními čísly TOM 5005 a TOM 5007 kde fungovaly až do konce 80 let. Spolupořádaly a účastnily se akcí jako Pražská pramička, Mikulášský orientační závod Prahou a přechod Brd.