Tábor

O průběhu tábora

Na tábor jezdíme na začátku letních prázdnin, zpravidla na dva týdny. Je vyvrcholením celoroční činnosti oddílu a na rozdíl od jiných letních táborů je výhoda, že se ho účastní děti a vedoucí, kteří se navzájem dobře znají ze schůzek a výprav. Pro děti je jednodušší zvyknout si na nové prostředí, když jsou obklopeni partou kamarádů a rodiče je snáz opouští, když znají a mají důvěru v jejich vedoucí.

Děti se podílí na stavbě a chodu tábora- přiměřeně svému věku a schopnostem – pomáhají s vařením, přípravou dřeva a táborového ohně, úklidem apod. Starší děti pomáhají mladším, učí je táborovým dovednostem a pomáhají jim zvládat nové situace.

Na táboře se děti učí spát pod stanem, chovat se v přírodě, nebát se v noci při hlídce. Na konkrétních úkolech a formou hry se učí základní hodnoty, jako je hrát poctivě, spolupracovat s družinou ale i být samostatný, respektovat ostatní a pomáhat slabším.

Nedílnou součástí každého tábora je celotáborová hra na určité téma. Motiv celotáborové hry je každý rok jiný, a tak jsme si v posledních letech hráli například na Harry Pottera, Alenku v říši divů, Divoký západ, Piráty, středověká města a další. Některé roky doplňujeme hry kostýmy, které si vyrábíme přímo na táboře, nebo předem doma. Vždy to dáváme dopředu vědět.

Jezdíme nejčastěji do Jižních Čech, ale byli jsme i u Nové Paky nebo u Nového Boru v severních Čechách. Nejezdíme stále na stejné místo, protože rádi poznáváme nové okolí.

Na tábor jezdíme do podsadových stanů „áček“ (sluníčka) a stanů „zubříků“ (kluci a děběnky). Dále máme na táboře zpravidla dvě tee-pee (v jednom spí kapitanát, druhé slouží jako společenská místnost) a hangár na uskladnění věcí. Vaříme si na zděných kamnech (která se staví při stavbě). Hygienické zázemí je tvořeno latrínou a umývárkou, kde se myjeme v lavórech. V případě hezkého počasí se koupeme v řece (rybníce). Všechny táborové stavby si stavíme sami s pomocí rodičů (na stavebním víkendu nám pomáhají mimo jiné připravit dřevo a například vykopat latru).

Tábor je zakončen táborákem, na který se tradičně sjíždí všechny generací bývalých členů oddílu. K táboráku patří zhodnocení tábora, veselé dětské scénky, zpěv oddílových písniček, i drobná zamyšlení.

Jak to funguje technicky

Věci (oblečení apod.) mají děti ve stanech pod postelí. Doporučujeme je zabalit do beden. Lze použít banánovky, ale nejlépe se osvědčily plastové bedny s víkem (např. IKEA) – v případě vlhka lépe těsní. Maximální výška beden může být okolo 50 cm, aby se vešly pod postel. Dále doporučujeme kapsář na uložení drobností – takový, aby se dal pověsit za postel – podlouhlý s maximálními rozměry např. 20*200 cm. Nevhodné jsou kapsáře, které se věší na konstrukci stanů (například kulatý z IKEA), protože konstrukce je neunese.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (od lékaře) je možné použít například ze školy v přírodě apod., nesmí však být starší než 12 měsíců. Potvrzení o bezinfekčnosti musí být vyplněno v den odjezdu na tábor. V případě, že dítě užívá nějaké léky, budou uloženy u zdravotnice, která je vydává. Připojte k nim prosím krátký popis, jak, kdy, co a kolik užívat.

Na tábor s sebou vozíme kola, nezapomeňte helmu a vybavení (zámek, lepení, náhradní duši).

Prosíme, nedávejte dětem s sebou sladkosti (a neposílejte je ani poštou), sladkosti a jiné dobrůtky děti dostávají od nás jako odměny apod. Dále děti nepotřebují mobilní telefon, v případě potřeby jsou na táboře dostupné telefony vedoucích. Na táboře jsem bez elektrického proudu, takže je velmi omezená možnost telefony nabíjet.

Na konci tábora se koná táborák, na který jsou zváni všichni rodiče, prarodiče a kamarádi. Táborák je v sobotu večer. Po táboráku je možné přespání ve vlastních stanech. O táborákovém víkendu se zároveň tábory bourají. Opět jsem velmi vědčni rodičům , že nám s tím pomáhají a zároveň pak nabídnou pomocnou ruku s vzkládáním v naší loděnici v Bráníku.