Braťka, spisovatel a metodik

Ernest-Thompson SetonRobert-Baden-PowellAmeričan Ernest Thompson Seton a Angličan Robert Baden-Powell – dva muži, kteří na začátku 20. století formulovali své názory na výchovu chlapců a v duchu svých ideálů založili dodnes fungující organizace. První byl spisovatel, malíř, filosof a přírodopisec, který inspirován znalostí života původních indiánů založil v roce 1902 hnutí Woodcraft Indians. Druhý byl důstojník anglické armády a v roce 1908 založil Boy Scout, dnes celosvětové hnutí.

SvojsíkMužem, který se nejvíce zasloužil o propagaci a rozvoj skautingu v Čechách byl pedagog Antonín Benjamin Svojsík. Sedmnáctiletý Jaroslav Novák- Braťka si v roce 1911 přečetl jeho článek o skautingu v Národní politice a, jak později napsal, nemohl uvěřit, co tam bylo napsáno. „Fantasie byla vzrušena a pocit čehosi velikého, po čem jsem již dávno toužil, vkradl se mi do mysli. Vždyť šlo o splnění tajných přání naší mladé generace…“ Byl jedním z prvních členů vznikající skautské organizace a zůstal jí a jejím ideálům věrný až do smrti.

Jaroslav-Novak-Bratka1913 – Jaroslav Novák se stává vůdcem 5. oddílu spolku Junák – český skaut
1915 – začíná vycházet časopis Junák
1917– Jaroslav Novák (Neander) vydává „Junáckou příručku“ a píše do časopisu Junák
1918 – 1940 – tajemníkem Svazu junáků a skautů RČS (zpočátku neplaceným)
1919 – redaktorem, 1930 – vedoucím redaktorem časopisu Junák

SKAUTSKÁ REZERVACE NIŽBOR

údolí Výbrnice proti Stradonicím

  • vzniká v roce 1931, pod patronátem Pětky, základna pro lesní školy a celoroční táboření
  • stavby zmenšené valašské dědiny přeneseny ze Stromovky po Slovanském jamboree
  • vedle Jaroslava Nováka–Braťky zde působili mnozí významní skautští činovníci – F. A. Elstner, Velen Fanderlík, Mirko Vosátka–Grizzly a další
  • dlouholetými správci zde byli manželé Nepilovi z Hýskova, rodiče Slávka a Františka Nepilových, kteří také byli členy Pětky
  • přestává fungovat v roce 1940 po obsazení hitlerjugend
  • po osvobození v roce 1945 už není obnovena
  • v padesátých letech definitivně zlikvidovány zbytky staveb, zůstal pouze srub správce