Pětka roste, sílí a mění se – Léta zrání 1923 – 1933

1925 je zřízen oddíl vlčat a jeho vedení se ujímá Vlasta Nováková – Braťkova sestra
1926 poprvé se koná tábor na Staňkovském rybníce u Chlumu u Třeboně od té doby se zde tábory pravidelně konají až do roku 1937, v některých letech i tři souběžně (vlčata, skauti a roveři)
1927 na župních závodech 24. 4. vzniká oddílový pokřik, používaný dodnes:

DO ČELA! NEPOVOL! BIJ SE VPŘED! PĚT – PĚT – PĚT

1928 Patnáct let činnosti Pětky (a Dvojky) bylo připomenuto i v časopise Junák
1930 u Smíchovské vodárenské věže zakotven houseboat – nová klubovna na pontonu
1931 koná se v Praze Slovanské jamboree, zmenšenina valašské vesnice je použita na stavby v nově zřízené skautské rezervaci v Nižboru, nad kterou má Pětka patronátNa župních závodech dosahovala Pětka pravidelně výborných výsledků. Mnozí Pětkaři později patřili mezi významné české sportovce a olympioniky.Časopis Junák se zmiňuje o události, ve které Pětka sehrála důležitou roli
1933 20. výročí Pětky, roveři staví první pramičku a vyhrávají s ní závod přes pražské jezy.Na Staňkově rozhodnuto, a pak na oddílovém sněmu 3.9. potvrzen, přechod k vodním skautům.28. října při „Ohňových štafetách“ Pětka nastupuje poprvé ve vodáckém kroji před zraky presidenta T.G.Masaryka.Vánoce poprvé na Lahrových boudách v Krkonoších. K pobytu na horách vždy patřily i lyžařské závody.

Stany na táboře se stavěly velmi bytelné, vzdušné a pohodlné, připomínající malé domky. Tábory se konaly skoro celé letní prázdniny.

 • Vlčata 1925

  Vlčata 1925
  První družina vlčat Pětky (1925)

 • Staňkov 1926

  Staňkov 1926
  Staňkov 1926 – Soví stan

 • Staňkov 1926

  Staňkov 1926
  Staňkov 1926 – plánek stanu a tábora

 • Patnáct let práce

  Patnáct let práce
  K patnáctému výročí vzniku Pětky (a Dvojky) vyšel článek v Junáku

 • Boathouse na smíchově

  Boathouse na smíchově
  Nová klubovna u Smíchovské věže

 • Klubovna Roveři

  Klubovna Roveři
  Klubovnu u věže používají i pětkařští roveři

 • Nižbor

  Nižbor
  Z Nižborské skautské rezervace

 • Diplom

  Diplom
  Diplomy z župních závodů 1931

 • Diplom

  Diplom
  Diplomy z župních závodů 1931

 • Diplom

  Diplom
  Diplomy z župních závodů 1931

 • Dobrý skutek Staňkov

  Dobrý skutek Staňkov
  V roce 1931 píše Junák o dobrém skutku Pětky na Staňkově

 • Pětka vodáci

  Pětka vodáci
  První vystoupení Pětky ve vodáckých krojích 28. 10. 1933

 • Oddílový sněm

  Oddílový sněm
  Oddílový sněm listopad 1933

 • Krkonoše s jelenem

  Krkonoše s jelenem
  V Krkonoších, rover Áňa s krotkým jelenem…

 • Krkonoše

  Krkonoše
  …a na lyžařských závodech

 • Krkonoše

  Krkonoše
  …a na lyžařských závodech

 • Braťka Staňkov

  Braťka Staňkov
  Braťka u svého stanu na Staňkově