Do světa a na moře – na vrcholu sil 1933 – válka

Po dvaceti letech činnosti se Pětka stává jedním z největších a nejvýznamnějších skautských oddílů v Československu.

V roce 1934 se vydává do zahraničí a to opět do Jugoslávie, tentokrát ale na moře.
Na pronajaté lodi Gospa Poišana podniká plavbu podél pobřeží Jadranu, mezi ostrovy. Následující rok je plavba podniknuta opět, tentokrát podél Albánie až do Řecka. Plavby se zúčastňuje vybraná skupina, ostatní jsou na táboře na Staňkově. Část oddílu se vydala na Slovanské jamboree do Polska.

Reprezentanti Pětky, mladší i starší kategorie jsou úspěšní v různých sportovních disciplínách a někteří roveři to dotáhli úspěšně až na olympijské hry v roce 1936 v Berlíně.

V roce 1937 se velká delegace Pětky zúčastňuje na Jamboree v Holandsku
a při té příležitosti navštěvuje ještě Německo, Velkou Británii a Francii.
Na podzim se Pětka účastní v čestném doprovodu pohřbu T.G. Masaryka.

Na jaře 1938 se koná první oficiální ročník závodu Přes tři jezy, který Pětka vyhrává.

17. září umírá A.B. Svojsík, zakladatel českého skautingu. Pětka mu vzdává úctu účastí na pohřbu. Přichází Mnichov. Okupace 15. března 1939 zastihla Pětku v plném rozkvětu sil.

V létě táboří poprvé Pětka na Sečském jezeře, na darovaném ostrově Pětka.

 • Akela 1933

  Akela 1933
  Akela, v roce 1933 kormidelník, fotil Babyboxem, podobně jako i mnozí jiní. Tomu odpovídá kvalita většiny fotografií z těch dob.

 • Klubovna

  Klubovna
  Klubovna u Smíchovské věže, centrum života Pětky

 • Pochod

  Pochod
  Pětka pochoduje Prahou 28. října 1934, s Braťkou v první řadě Mirko Vosátka – Grizzly, iniciátor přeměny na vodácký oddíl.

 • Voda Písek

  Voda Písek
  První vodácká výprava Písek – Praha v roce 1934

 • Pramice

  Pramice
  Příprava pramice před vyplutím

 • Nástup

  Nástup
  Příprava pramice před vyplutím

 • Na moře

  Na moře
  Pětka jede na moře 1934

 • Gospa Poišana...

  Gospa Poišana…

 • ... a její posádka

  … a její posádka

 • Letní idyla na Jadranském pobřeží...

  Letní idyla na Jadranském pobřeží…

 • ...a na moři

  …a na moři

 • Ve slavnostnim

  Ve slavnostnim
  Pětka ve slavnostním

 • Předání vlajky

  Předání vlajky
  Slavnostní předání oddílové vlajky kapitánovi…

 • Předání vlajky

  Předání vlajky
  …a oddílu

 • Jadran noviny

  Jadran noviny
  Publikovaný obrázek z Jadranu 1935

 • Zdatnost

  Zdatnost
  Na závodech junácké zdatnosti.

 • Kanoe

  Kanoe
  Reprezentanti Pětky v kanoistice

 • Diplom

  Diplom
  Diplomy jednoho z nich

 • Diplom

  Diplom
  Diplomy jednoho z nich

 • Diplom

  Diplom
  Diplomy jednoho z nich

 • Znak Jamboree

  Znak Jamboree
  Znak Světového jamboree v Holandsku 1937

 • Jamboree

  Jamboree
  Nástup před odjezdem na jamboree do Holandska

 • Jamboree

  Jamboree
  Češi v Holandsku

 • Plavba

  Plavba
  Plavba po grachtu

 • Pokyny odjezd

  Pokyny odjezd
  Braťkovy pokyny k přípravě na velkou cestu.

 • Denik Jamboree

  Denik Jamboree
  Braťkovy deníkové záznamy z Holandska

 • Kapela

  Kapela
  „Poštorenská kapela“ na jamboree

 • Anglie

  Anglie
  Z cesty po Británii – Limington a přehlídka 5. oddílu vodních skautů s anglickými námořními skauty před Lordmayorem a Braťkou

 • Nástup 1938

  Nástup 1938
  Září 1938 nástup

 • Pohřeb Svojsík

  Pohřeb Svojsík
  V průvodu při pohřbu A. B. Svojsíka