Válka a mír – a pětka se stává 5. přístavem

Poslední prvorepublikový táborPřes tíživou situaci po okupaci v březnu 1939 jela Pětka o Velikonocích na vodu, v květnu uspořádala veřejnou fotografickou výstavu v klubovně a vyhrála 1. ročník závodu Přes tři jezy.

Oba tábory v roce 1940, na Sečské přehradě i ten vlčat v Nižboře, rozehnali nacisté.

28. 10. 1940 byl Junák nacisty zakázán a zlikvidován. Braťka jako tajemník Junáka byl zatčen gestapem a téměř rok internován. Přesto zůstala řada Pětkařů v kontaktu a vnikli do už zkonfiskované klubovny a zachránili oddílovou vlajku. Válečné tábory byly nenápadné, např. koníčkování po Vltavě.

Zpravodajská brigádaČlenové Pětky založili 1940 odbojovou družinu Zbojník, která se 1943 stala základem Prvního Praporu Zpravodajské Brigády (ZB). Ta se během války rozlostla – nejen Pětkaři – do síly 700 vlastenců.

Hlavní náplní byla špionáž.
Při Květnovém povstání 1945 Zbojníci nasazovali životy, např. Rohlas s Varou zneškodnil první útočnický tank.Další informace k ZB najdete v brožůrkách, které jsou vyloženy v místnosti.

Po válce musí Braťka s přístavnými zvládnout nebývalý příliv nováčků – již první poválečný tábor má skoro 150 účastníků! 1946 Braťka rozšiřuje Pětku na Přístav, sestávající se z pěti oddílů – m.j. Pětky a Devítky. Na táborech byla Vlčata a 6 mužstev: Ještěrky, Vlci, Lišky, Medvědi, Rackové a Lachtani.

Na táboře na Seči 1947 natáčí režisér Mach film ze skautského prostředí „Na dobré stopě“ (odtud název výstavy) podle Braťkova scénáře. Ten je možné sehnat například v Junu a hraje v něm hned několik Pětkařů.

Oddíly 5. Přístavu se opět úspěšně zůčastňují závodů Přes tři jezy. Zprovozňují dvoustěžňový kutr. Pro zimní aktivity dostal přístav k dispozici jednu Tetřeví boudu. Jack z Devítky se podílel na vedení lesní školy v Bechyni.

DevítkařiPětkaři se zůčastnili důležitého 1. poválečného Jamboree v severní Francii, Braťka vedl československé vodní skauty. Ti na místě postavili dvě pramice a darovali je francouzským kolegům. Mnoho fotografií se bohužel nezachovalo.

Další velká aktivita přístavu v letech rozmachu 5. Přístavu byla stavba loděnice „Pod skalou“ v Podolí – Braníku. Koncem 1948 z ní svazáci Pětku vyhnali.

Tak by se mohlo všechno vyvíjet, kdyby se politická obloha nezatahovala a tentokrát z východu se neblížila bouřka…

 • Poslední prvorepublikový tábor

  Poslední prvorepublikový tábor
  Poslední tábor za 1. republiky vedl Braťka v Hrabušicích na Slovensku.

 • p10-000

  p10-000
  Hned po Mnichovu děkuje Braťka účastníkům mobilizace.

 • Pozvánka

  Pozvánka
  Pozvánka na závod „Mužstev v junáckých disciplínách“.

 • Pozvánka

  Pozvánka
  Na tábor 1940

 • Junácký kříž "Za vlast 1939-45"

  Junácký kříž „Za vlast 1939-45“
  Za aktivity během druhé světové války

 • Zpravodajská brigáda

  Zpravodajská brigáda
  Rozšířené družstvo Zpravodajské Brigády 1943

 • Zpravodajská brigáda

  Zpravodajská brigáda
  Bojovníci pražského povstání – ZB 1945

 • Loula

  Loula
  Přístavní jako např. Loula umožnili rozkvět Pětky po 1945.

 • Tábor

  Tábor
  Braťka (foto s Rozárou) vedl tábor oddílů 5. Přístavu na Seči 1946

 • Kapitanát

  Kapitanát
  Braťka 1946 v kruhu členů vedení Pátého Přístavu

 • Devítka

  Devítka
  9. oddíl Pátého přístavu na Vltavě

 • Na Vltavě

  Na Vltavě
  Na kutru 1947.

 • Jaroslav Novák - Braťka

  Jaroslav Novák – Braťka
  Karikatura organizátora Junáků Braťky z pera Vlka

 • Ostrov Pětka

  Ostrov Pětka
  Ostrov Pětka na Sečské přehradě, který Dr. Edv. Beneš přístavu věnoval.

 • Na dobré stopě

  Na dobré stopě
  Tento film byl natočen právě během pětkařského tábora na ostrově Pětka.

 • Chingo, jeho tatínek a Braťka

  Chingo, jeho tatínek a Braťka
  Braťka a Chingo na Seči s p. Englichem, který mnohé umožnil.

 • Standa Lang

  Standa Lang
  Nejen postavou velká osobnost Pětky: Standa Lang, vůdce Vlčat…

 • Libuše Langová

  Libuše Langová
  Libuše Langová a Aga u totemu Vlčat který drží Chingo, Seč 1946

 • Členská průkazka

  Členská průkazka
  Příklad průkazu tehdejších nováčků (zde Chingo)

 • Seč

  Seč
  Kutr Pětka na Sečské přehadě.

 • Devítkaři

  Devítkaři
  Účastníci z řad Devítky pochodují Chotkovou ulicí na Jamboree.

 • Kutr na Seině

  Kutr na Seině
  Kutr Pětka na Seině byl zřejmě obdivován (z archivu 555)

 • Projekt klubovny

  Projekt klubovny
  Plány jak pro klubovnu, tak pro Skautské edice.

 • Stavba loděnice

  Stavba loděnice
  Stavba loděnice svépomocí – i v tom byli Pětkaři jednička!

 • Stavba loděnice

  Stavba loděnice
  Stavba loděnice svépomocí – i v tom byli Pětkaři jednička!

 • Plánování budoucnosti časopisu Junák 1946

  Plánování budoucnosti časopisu Junák 1946
  Plány jak pro klubovnu, tak pro Skautské edice.