Skauting a jeho pojetí u nás

Náš pohled

V současné době středisko Pětka sdružuje čtyři dětské oddíly, dívčí a chlapecké. Nejmladší Sluníčka a Pišišvoři (od 8 let) mají každý kolem 25 dětí, které po dosažení 11 let přecházejí do oddílů starších – Děbenky a Velcí kluci. Roverský kmen poskytuje prostor pro setkávání odrostlých členů od 15 let, kteří se postupně začínají podílet na vedení malých oddílů.

Oldskautské oddíly sdružují bývalé členy všech věkových kategorií. Často jsou to rodiče nebo prarodiče současných členů. Vytvářejí zázemí pro fungování oddílů, ať už konkrétní výpomocí (příprava detektivky, pomoc při stavbě tábora a úpravě klubovny) nebo účastí na oddílových akcích (táborák, akademie, ples).

Po několikerém stěhování jsme zakotvili v klubovně v ulici Karolíny Světlé 15, kterou máme v pronájmu od MČ Praha 1. Pravidelné schůzky jsou každou středu od 17 do 19 hod. V letních měsících trávíme středeční schůzky na vodě v Braníku, kde máme pod křídly KČT Slavoj pronajatou loděnici.

Jednou až dvakrát za měsíc jezdíme na výpravy do přírody, na jaře a v létě zpravidla na kola a na vodu, v zimě především na běžky. Rádi chodíme i na pěší výlety. Letní tábory míváme stálé, čas od času vyrazíme i na putovní, po souši i po vodě.

Braťka, náš zakladatel, říkal

Nejsme organizace ale výchova.

Není důležité, pod jakou vlajkou oddíl existuje, ale jakými principy se řídí a jakou činnost vykonává.

… můžeme říci, že družinová soustava není jen jedna z metod junácké výchovy, nýbrž že je soustava jediná.

…činnost oddílu, který ve změněných podmínkách a k novým cílům uplatní všechnu tu zásobu tradice a zkušenosti dřívějších pokolení …tu musí držet ti, kterým osud a nadání to přisoudil. Ať staří jim blahovolně pomáhají, ale není to ani jejich právo, ani jejich povinnost, pouze dobrá vůle. V důsledku toho ovšem nemají ani práva do vedení oddílu se mísit. Ani formálně, ani posudky nebo odsudky.

Braťka dokázal své okouzlení a nadšení skautingem přenést na další generace a ty zase na další. Pětka měla štěstí. I v dobách nepříznivých se vždycky našlo několik bývalých členů, kteří věrni roverskému heslu „sloužím“ na sebe vzali odpovědnost a předali dál, co sami jako děti dostali.