Program v průběhu celého roku

Děti se pravidelně jednou týdně schází v klubovně nebo loděnici a o některých víkendech se setkávají na podnicích, oddílový rok je zakončem táborem. Pro dobré začlenění do oddílu je důležité, aby se děti všeho pravidelně zúčatňovaly. Nejen že je účast zohledněna v celoročním bodování a je součástí pro splnění Nováčkovské zkoušky, ale je zejména důležitá je pro upevnění vazeb v oddílovém kolektivu, porozumnění chodu oddílu a navázání přátelství mezi jeho členy.

Všechny oddílové akce jsou uvedeny v kalendáriu, které rodičům zasíláme vždy před začátkem nového pololetí. Termíny v kalendáriu jsou závazné, proto budeme moc rádi, když s akcemi budete počítat a nenaplánujete dětem ve stejném termínu jiný program.

Pokud se děti nemohou dostavit, prosíme všechny, aby se včas omlouvaly. Vedoucím se tak výrazně usnadní příprava programu. Na podniky se v součesné době potvrzuje účast přes odkaz na webový formulář, který zasíláme rodičům vždy s předstihem před jednotlivými akcemi, stejně tak s informacemi co s sebou. Svou účast na výpravách je důležité hlásit zejména proto, abychom včas zajistili dopravu na jednotlivé akce (vzhledem k součastným velkým počtům účastníků a nutností dopředu zajišťovat místenky atd.).

Tábor z pravidla probíhá první 2-3 týdny v červenci. Mladší děti mývají tábor 14 denní, starší si ho pak prodlužují do 3. týdne. Tábor si celý stavíme sami na zelené louce, proto jsme moc rádi za pomoc rodičů s jeho stavbou. Součástí stavby je kácení a zpracování dřeva na táborové stavby, kopání jak odpadových jam, tak latrín, stavba postelí z přivezených krajin a stavba všech staveb ze dřeva a plachet jako je kuchyně, jídelny a jednotlivých stanů (áčka a zubříky) pro děti. Jelikož se naše řady čím dál tím více rozšiřují (hlavně u mladších dětí), stáváme se na pomoci rodičů velmi závislí a nyní je účast rodičů na stavbě v podstatě nutností. Tábor po našem působení opět veškěrý bouráme a louku necháváme tak, jako by na ní žádný tábor nebyl. Velkou událostí je vždy konečný táborový oheň, kam přijíždějí nejen rodiče a příbuzní účastníků, ale všichni přátelé našeho oddílu, stejně tak bývalí členové.