Děti na schodech pod Křivoklátem

Přijďte se mezi nás podívat

Jsme přístav vodních skautů s jednou z nejdelších (a zároveň velmi pestrou) historií u nás. V dětských oddílech, holčičím a klučičím, v současné době sdružujeme 70 dětí a 20 roverů a členů kapitanátu. Dále se pod hlavičkou přístavu schází několik skupin oldskautů různých generací Pětky a Kruhu.

Pravidelné schůzky dětských oddílů jsou několik odpolední v týdnu vždy od 17:00 do 19:00, místem je v období mezi květnem a půlí října převážně loděnice v pražském Braníku, po zbytek sezóny klubovna, Karolíny Světlé 15.

S přibližně třítýdenním intervalem podnikají všechny oddíly víkendové výpravy, z nichž část absolvují společně. Pravidelně vyrážíme na několikadenní podzimní prázdniny, když to umožní sněhové podmínky tak na lyže, převážně běžkové, a na přelomu jara a léta alespoň dvakrát na vodu.
Letní tábor je dvou- až třítýdenní, chlapecké oddíly tradičně vyhledávají místo tak, aby nebyli na stejném místě vícekrát za sebou. Přesto máme paár oblíbených míst například jsme byli několikrát hosty na louce Kramářce na břehu Nežárky u Kardašovy Řečice, na louce u Vývozního rybníka u Staré říše, nyní jsou naším útočištěm Lužiské hory a louka nedaleko Havraních skal u Radvance.

Kromě Junáka jsou oba oddíly součástí i KČT Slavoj Praha, což nám umožňuje využívání prostor v branické loděnici a v průběhu sezóny i krkonošskou chalupu Petráška.

Jelikož je o náš oddíl nyní velký zájem, máme nyní kapacity zcela naplněny a přijímání nových členů je možné pouze po odchodu některých z členů stávajících. Tradičním požadavkem pro přijetí je schopnost plynulého čtení a zavázání tkaniček.

Z vlčecího oddílu Pišišvorů pánové přechází mezi skauty ve vlnách, v závislosti na složení jejich „oddílové generace“, okolo 15. roku dále postupují přes rovery v osmnácti až do kapitanátu, kde se sami podílejí na chodu oddílu.

U děvčat je systém podobný, světlušky mají program primárně určený pro holky mezi 2. a 5. třídou, odkud poté přechází do skautek, později roverů a okolo 18. roku mohou přejít až do kapitanátu.

Pokud byste měli zájem se k nám přidat, kontaktujte vedoucí oddílů (kontaktní údaje na aktuální vedoucí jsou v zápatí našich webových stránek)