Výroční zpráva 2016

Milí přátelé Pětky,

s koncem roku vám opět posíláme krátkou zprávu o dění v našich oddílech.
V přístavu Pětka jsou čtyři oddíly. Ve dvou dětských – chlapeckém a dívčím – je celkem registrováno bezmála 70 dětí do 18 let a 15 vedoucích. V každém oddíle fungují dvě věkově oddělené kategorie (skauti a vlčata, skautky a
světlušky). Dva oddíly oldskautů sdružují přes 30 dospělých.

Vedení
V holčičím oddíle se pod vedením kapitánky Peli skautkám věnují Čiko a Mufa, světlušky vede Stifa a Timbo s pomocí Ptáče a dalších roverek. O finance se stará Čába. Ve vedení klučičího oddílu proběhla po letošním táboře velká změna – od září je novým kapitánem Sakus. Spolu s ním se klukům věnují Céef, Palmát, Talovín a Trop. Podporu oběma oddílům poskytují vedoucí přístavu Miriam a Dorka a přístavní rada složená z rodičů a bývalých členů. Hospodářem přístavu je Palče.

Oddílový program
Na přelomu ledna a února jsme spolu s rodiči vyrazili na Petrášku na dětské přebory. Kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám se tentokrát místo sjezdu a slalomu na lyžích soutěžilo v méně tradičních disciplínách – jízda na pytli a psí spřežení. Naopak méně sněhu bychom uvítali v dubnu během víkendového setkání skautů a skautek z Prahy 3, kde někteří z nás spali pod stanem a dobrovolníci se během sobotní hry koupali v řece. Poděkování patří matkám kuchařkám, které se úspěšně zhostily nelehkého úkolu a nasytily téměř 150 účastníků akce. Květnová prodloužená výprava byla opět pracovní, pomáhali jsme majiteli táborové louky s vybíráním kamenů na poli. Školní rok jsme zakončili dvěma celovíkendovými výpravami na vodu – sjížděla se Vltava a Berounka. S přípravou i realizací obou nám opět významně pomohli někteří rodiče, za což jim děkujeme.
Rádi bychom také poděkovali všem, kdo se podíleli na předsezónní generální opravě pramic. Bez vás bychom se utopili. Na jaře bychom rádi s opravami pokračovali – pokud byste byli ochotni pomoci, hlaste se již nyní Céefovi (adam.ceef@seznam.cz) a budete včas informováni. Nový oddílový rok začal jednodenním Březákem a výpravou na Kokořínsko. Podzimky jsme strávili na proslulém horním hradě, v jehož malebném okolí jsme klukům odkryli kouzlo výletů mimo cesty. Sbíhali jsme stráně a škrábali se na jiné, plížili se teritoriem krvežíznivých krav, překonávali potoky a stavěli
přístřešky v lese. Zlatým hřebem byla lanová houpačka v lese na kaňonem, kde si kluci užili pocit volného pádu, bezpečně jištěni lanem.

Naše úspěchy
V závodu vlčat a světlušek postoupily v obou kategoriích naše hlídky ze
základního do celopražského kola, kterého se v červnu se ctí zúčastnily.
V pražském vodáckém závodu Přes tři jezy naše Děbenky mezi 31 posádkami v kategorii Žáci open obsadily sice oficiální 10. příčku, z holčičích posádek však byly druhé a před nimi byla jen kánoe.

Tábory
Po loňské dobré zkušenosti jsme opět zavítali na louku u Vývozního rybníka nedaleko Dyjice. Rodiče nám pomáhali i na přípravném víkendu před táborem – především při těžbě dřeva z lesa a konstrukci náročnějších
společných staveb. Děkujeme! Premiéru měla vázaná stavba sloužící jako
jídelna v táboře holek. Na 17 dní se holčičí tábor proměnil v zasněženou Narnii ovládanou zlou Bílou čarodějnicí. Tři družiny v roli tří Narnijských sourozenců zdolávaly její nástrahy a hledaly svého ztraceného bratra. Naštěstí se nakonec podařilo kouzla prolomit, očarovaný Edmund byl zachráněn a dobro zvítězilo. Kluci letošní tábor pojali trošku netradičně. Pokusili se smazat hranici mezi táborem a táborovou hrou. Kluci se tak ocitli přímo v příběhu, sami za sebe. A šlo opravdu o hodně. Svět zasáhla smrtící nákaza a kluci si museli poradit. Jak proti tajemným a divokým nakaženým, tak i proti vojákům organizace ESRA (Epidemická speciální rescue aktivita), kteří za celou pohromou stáli. Plížili jsme se blátem,
bránili jsme tábor. Zkrátka šlo o život. S pomocí tajemného dr. Staufenberga se však klukům podařilo dostat ESRU před soud a nalézt lék na nákazu a zase tak jednou zachránit situaci. Společně jsme hráli soft, zpívali u ohně a oba tábory zakončili velkým táborákem, na kterém se sjeli i oddíloví rodiče a příznivci z řad bývalých členů.

Další akce
V březnu se konal již čtvrtý oddílový ples v divadle na Dobešce, tentokrát ve stylu Šach Mat. Přišli jsme – ženy za dámy, muži za koně – tancovali a bavili se – i díky předtančením, která si připravily Děbenky. Tak zase v březnu na Dobešce! Ve čtvrtek 21. dubna jsme ve Studiu Palmoffka společně shlédli kontroverzní představení Mlčení bobříků – béčkový punkový horror
z prostředí skautingu 50. let. Ve vyprodaném divadle se sešlo 80 pětkařů všech generací. Přebytek ze sponzorských vstupenek ve výši 4 505 Kč
byl předán oddílům. Děkujeme! Na přelomu července a srpna vyrazilo 8 holek z Pětky na Středoevropské Jamboree do Wroclawi. Strávily tu společně se skauty z okolních zemí 10 dní. Netradičně – pěšky se spolu s přáteli z Roverské republiky Žižkov z akce vrátily naše roverky.

Vážení přátelé,
blíží se konec roku a s ním období, kdy leckdo žádá o pomoc a sponzoring. My se tímto připojujeme. Kdo by nám
byl ochoten v libovolné míře přispět, ať už na provoz nebo obnovu materiálního zajištění, může tak udělat
převodem na účet 108048663/0300.
Zájemci o darovací smlouvu můžou kontaktovat Miriam na adrese miriam.hoskova@centurm.cz.
Srdečně zdraví
Váš kapitanát