Výroční zpráva 2017

Milí přátelé pětky,

Po roce se opět ozýváme se souhrnem událostí, co prožily oddíly v minulé sezóně. Dětské oddíly se dále rozrůstají. Oproti loňsku se počty opět navýšily a sdružují v dnešní době skoro 90 dětí a vedoucích. Kluci i holky se nadále scházejí v klubovně v Karolíny Světlé, na jaře v loděnici v Bráníku.

Vedení

V dívčím oddíle došlo k posunu a Peli předala vedení oddílu Stifě, o Sluníčka se nyní stará Ptáče a pomáhají ji Timbo, Hiko, Bubo a Stifa. Děbenky pracují pod vedením Čiko a Zipa s pomocí Peli. Do roverek letos přešla Katné, Lasi a Lola, které příležitostně vypomáhají u Sluníček a jinak se scházejí s ostatními rovery v Roverské žižkovské republice.

Klukům dál velí Sakus, Pišišvory má na starost Ceef s pomocí Palmáta, Tropa a nově Yrvela. Dále se klukům rozšířila kategorie skautů se kterými nyní pracuje Sakus s pomocí Talovína.

Velké díky za starost o peníze samozřejmě patří Čábě a Ceefovi a hlavně Palče, která se pečlivě věnuje hospodaření přístavu. Dále oddílům pomáhá Miriam z pozice kapitána přístavu a důležitá témata konzultuje kapitanát s přístavní radou.

Oddílový Program

První výprava v roce 2017, které se oddíly tradičně zúčastnily, byly opět vydařené Přebory Petrášky. Velení této akce předala Adámek s velkým úspěchem Dulce. Sněhové podmínky přály závodům, nálada i Peškova kuchyně byly vynikající.

Na jaře jsme podnikly několik vícedenních výprav, největší z nich bylo okresní setkání, které se tradičně konalo na Červeném hrádku. Pětkařské matky opět vařily s úspěchem pro téměř 150 účastníků a dívčí oddíl se může pyšnit postupovou hlídkou do krajského kola Svojsíkova závodu, kterého se ale bohužel díky kolizi termínů s oddílovou vodou nakonec nezúčastnily.

V květnu si holky byly odpracovat pronájem táborové louky a s pomocí několika roverů z RŽR ohoblovaly téměř 50 tee-peeových tyčí, za které moc děkujeme Brendě. Odvedly skvělou práci! V červnu opět následovaly dvě vody, s přispěním pomoci Mořice a jeho rodičovské skupiny proběhly bez potíží. Díky.

Oddílový rok začal závody Přes 3 jezy, kde se děběnčí posádka umístila na skvělém 7. místě v kategorii Z – Žáci open. Úvodní výpravy obou oddílů (kluci Březák, holky Kokořínsko) se můžou pochlubit skvělou účastí, stejně jako podzimní prázdniny, které oba oddíly strávily společně na Petrášce. Musely ale operativně řešit řádění orkánu, takže Sluníčka a Pišišvoři předčasně odjeli v sobotu, zato skauti a skautky si pobyt prodloužili až do pondělí. Díky přístavní radě za telefonickou podporu v krizové situaci.

Tábory

Kluci letos zamířily na novou louku nedaleko Dačic, kde si užívali krásného výhledu na rybník a dojezdové vzdálenosti k holkám cca 20 km. Kluci se letos snažili pomoci postavám ze zamotaných pohádek. Skvělou náladu jim nezkazila ani návštěva děbenek, ani množství vos na louce.

Holky byly opět na louce u vývozního rybníka u Dyjice. Letos je táborem prováděli Rychlé šípy a holky se společnými silami snažily porazit Mažňáka, což se jim samozřejmě v závěru tábora povedlo.

Táborák byl společný na holčičí louce a může se pyšnit opět skvělou atmosférou a účastí. Úspěch sklidilo klání ve velrybě, které proběhlo i v dešti, který ustoupil se zapálením ohně.

Tábor 2017 velryba a táborák

Další akce

V březnu se uskutečnil Pátý Ples Pětky s tématem retro. Opět hrála skvělá kapela The Brownies a zatančit si přišlo několik generací pětkařů. Dále se příznivci Pětky mohli setkat na jarním promítání filmu Skauti bez lilie s následnou diskuzí s jedním z protagonistů Luďkem Bartošem.

Vážení přátelé,

konec roku jsem sice prošvihli a s ním i období, kdy leckdo žádá o pomoc a sponzoring. Kdyby nám ale přece jen někdo rád v libovolné míře přispěl na činnost, provoz klubovny nebo obnovu materiálního zajištění, budeme moc rádi! Střediskový účet stále zůstáva 108048663/0300.

Zájemci o darovací smlouvu můžou kontaktovat Miriam na adrese miriam.hoskova@centurm.cz

V létě 2019 budeme vysílat zástupce oddílů (Bubo, Rejka, Ječmen) na světové skautské Jamboree do USA, pokud byste rádi finančně i jinak podpořili jejich výpravu například na oplátku za pracovní brigádu kontaktujte Rejku na reba.jech@gmail.com

Pokud by se někdo rád zapojil do opravy oddílových pramic, brigádu pořádáme o víkendu 12.-13.5., zájemci kontaktuje Ceefa na adam.ceef@seznam.cz

Zdaví kapitanát

Miriam, Stifa a Sakus