Výroční zpráva 2019

Ahoj přátelé Pětky,
Opět se sešel rok s rokem a jsou tu další zprávy z oddílového života. Počet členů se opět navýšil a v roce 2019 jsme registrovali 70 dětí a 26 vedoucích a roverů starších 15 let. V klubovně v Karolíny Světlé se scházíme ve třech dnech – úterý odpoledne Sluníčka, středa Děbenky a Velcí kluci, ve čtvrtek Pišišvoři. Protože počty stále rostou, dělí se oddíly stále častěji na menší skupiny. V současnosti je kapacita oddílů naplněna, přijetí nováčků záleží pouze na počtu odchozích.

Vedení

Vedení dětských oddílů se po táboře opět trochu posunulo. Dívčí oddíl převzala od Stify Ptáče, která je zároveň hlavní vedoucí Sluníček, Děbenky má od září na starost Bubo. S vedením holek teď pomáhá 7 vedoucích včetně nově příchozích roverek. Kluky má na starost Sakus jako hlavní vedoucí velkých kluků, s pomocí Céefa, který je zároveň hlavním vedoucím Pišišvorů. I klučičí kapitanát od září rozšířil své řady z odrostlých členů, od nového školního roku tak s vedením pomáhá 7 vedoucích.
V listopadu proběhly po třech letech volby a kapitánem přístavu byla jednohlasně zvolena Miriam, do funkce její zástupkyně po mnoha letech nekandidovala Dorka, nově byla zvolena Peli. Chod oddílů řídí přístavní rada, kam patří kapitán a jeho zástupce, 4 hlavní vedoucí, nově zvolení členové (Mořic a Adámek) a hospodář přístavu Palče, které patří obrovský dík za dlouhodobou a skvělou péči o oddílové finance.

Výpravy

Nový rok již tradičně zahájily dětské přebory Petrášky, opět pod zdařilým vedením rodičovské sekce v čele s Dulkou. V zimě oddíly vyrazily na běžky, na jaře se potkali s oddíly z okresu Prahy 3 na setkání. Proběhl zde zároveň Svojsíkův závod, kde Děbenky vyhrály dívčí sekci a postoupily do krajského kola. Klučičí mužstva také uspěla se skvělým, bohužel nepostupovým, umístěním. V červnu oddíly sjely horní část Vltavy, při druhé vodě pak Ohři. Školní rok zahájila jednodenní seznamovací výprava, kluci tradičně na Březáku. Podzimním výpravám opět vévodily podzimní prázdniny, které letos trávili Pišišvoři se Sluníčky na Petrášce, Děbenky se v doprovodu Velkých kluků podívaly do Orlických hor.

Tábor

Vyvrcholením školního roku byl pro všechny opět tábor, který jsme strávili v krásné přírodě Lužických hor. Děkujeme moc Kráčelovi, že nám opět poskytl louku a pravidelně nás zásoboval pitnou vodou. Holky se ocitly na divokém západě a podařilo se jim osvobodit jejich westernové město z nadvlády banditů. Děbenky si pak tábor prodloužily o třetí týden. Kluci se věnovali tradičním hrám, přepadům, cyklovýletům, s tábořištěm jen přes mez vzdálenému od holek.

Další akce

Sluníčka si pro rodiče připravila v zimní sezóně divadelní akademii. Po čtyřech letech jsme také opět vyslali zástupce Pětky na celosvětové skautské Jamboree, tentokrát do Ameriky. Jako účastník vyrazil Ječmen, jako dobrovolnice pomáhající s chodem akce reprezentovaly oddíl Bubo a Rejka. Dle vyprávění a zážitků byla akce opět úspěšná, plná zážitků a nových podnětů z prostředí mezinárodního skautingu. Mezi reprezentanty jsme rozdělili 6025 Kč, které se vybrali do jamfondu na pětkařské garden party, 6230 kč a 5€ ze vstupu na tutéž akci oddíl použil na nákup táborového vybavení.

Vážení přátelé,
fungování oddílu bohužel není zadarmo a ne vše jsme schopni pokrýt z příspěvků a grantů ani přes naši velkou snahu a pomoc našeho okolí. Chtěli bychom vás tedy poprosit o finanční podporu, ať již formou sponzoringu nebo daru. Oceníme, pokud nám v jakékoli míře přispějete na činnost, provoz klubovny nebo obnovu materiálního vybavení. Budeme za to moc rádi! Střediskový účet stále zůstává 108048663/0300.
Váš dar si můžete odečíst z daní, je to tedy pro všechny strany výhodné 🙂 Pokud byste tedy chtěli darovací smlouvu kontaktujte Miriam na adrese miriam.hoskova@centrum.cz

S pozdravem kapitanát
Miriam, Ptáče a Sakus