Ústečáci

Oddíl založen Braťkou jako vodácký pod TJ Chemička Ústí v roce 1955. Již 1956 bere Braťka několik kluků z Ústí na tábor Pětky na rybníku Holná. Příští rok, a sice na Souši v Jizerských horách, jsou to už 2 družiny „Ústečáků“. Další činnost je již zcela samostatná. Vzájemné návštěvy pražské Pětky v Ústí a Ústečáků v Praze prohlubují vzájemnou sounáležitost. Tábory na Slapech a třikrát na Lipně. Zimní tábor na Čeřeništi. Oddíl získal několik starších jachet a pramičky. V roce 1962 podniká oddíl „Velkou plavbu“…

Pokračovat »

Padesátá léta – Pod novou vlajkou

Po úředním rozpuštění Pátého oddílu vodních skautů komunisty v r. 1948 Braťka převádí skupinu věrných pod křídla Českého Yacht klubu, začleněného posléze do TJ Slavoj Vyšehrad. Kapitán vlčat Standa Lang vyšetřován StBPadesátá léta se stávají paradoxně jedním z nejaktivnějších období „Pětky“ 1951 stavba nových pramiček 1952 plavba po Vltavě naposledy bez přehrad 1954 Braťka vyšetřován StB a donucen odejít do Ústí nad Labem, kde zakládá svůj nový oddíl – „Ústečáci“ pod TJ Chemička Ústí, který pracuje jako bratrský oddíl pražské PětkyPětku vede rok Chingo a…

Pokračovat »

Po puči 1948: „Jsme výchova, ne organizace!“

Po roce 1946 se i v Junáku začali prosazovat komunisté. Braťka plánuje v roce 1948 tábor v Polsku, akční výbor Junáka to nechce dovolit. Přesto se tábor koná. 19 Pětkařů zvládlo 1200 km dlouhou cestu po Visle od Krakova až k Baltu. Jelo a spalo se na již zmíněném kutru, pojmenovaném Pětka. Po táboře Braťka věděl, že pro Pětkaře musí nalézt nový domov. 22. 12. 1948 byl Pátý Přístav oficiálně rozpuštěn, Braťka členy „akčního výboru“ Lapáčkem a Hausrem vyhozen z vedení Junáka a Pětkaři vyhnáni…

Pokračovat »

Válka a mír – a pětka se stává 5. přístavem

Přes tíživou situaci po okupaci v březnu 1939 jela Pětka o Velikonocích na vodu, v květnu uspořádala veřejnou fotografickou výstavu v klubovně a vyhrála 1. ročník závodu Přes tři jezy. Oba tábory v roce 1940, na Sečské přehradě i ten vlčat v Nižboře, rozehnali nacisté. 28. 10. 1940 byl Junák nacisty zakázán a zlikvidován. Braťka jako tajemník Junáka byl zatčen gestapem a téměř rok internován. Přesto zůstala řada Pětkařů v kontaktu a vnikli do už zkonfiskované klubovny a zachránili oddílovou vlajku. Válečné tábory byly nenápadné,…

Pokračovat »

Do světa a na moře – na vrcholu sil 1933 – válka

Po dvaceti letech činnosti se Pětka stává jedním z největších a nejvýznamnějších skautských oddílů v Československu. V roce 1934 se vydává do zahraničí a to opět do Jugoslávie, tentokrát ale na moře. Na pronajaté lodi Gospa Poišana podniká plavbu podél pobřeží Jadranu, mezi ostrovy. Následující rok je plavba podniknuta opět, tentokrát podél Albánie až do Řecka. Plavby se zúčastňuje vybraná skupina, ostatní jsou na táboře na Staňkově. Část oddílu se vydala na Slovanské jamboree do Polska. Reprezentanti Pětky, mladší i starší kategorie jsou úspěšní v…

Pokračovat »

Pětka roste, sílí a mění se – Léta zrání 1923 – 1933

1925 je zřízen oddíl vlčat a jeho vedení se ujímá Vlasta Nováková – Braťkova sestra 1926 poprvé se koná tábor na Staňkovském rybníce u Chlumu u Třeboně od té doby se zde tábory pravidelně konají až do roku 1937, v některých letech i tři souběžně (vlčata, skauti a roveři) 1927 na župních závodech 24. 4. vzniká oddílový pokřik, používaný dodnes: DO ČELA! NEPOVOL! BIJ SE VPŘED! PĚT – PĚT – PĚT 1928 Patnáct let činnosti Pětky (a Dvojky) bylo připomenuto i v časopise Junák 1930…

Pokračovat »

Zrození Pětky – 1913 – 1923

Začátek Pětky popsal Braťka později takto: „V březnu 1913 se sešlo několik kamarádů. Koupili si stan, vařič Primus a ,Základy junáctví´. Koncem dubna mi A. B. Svojsík nabídl družinu k vedení.“ A hned je pověřil uvádět hosty na první skautském představení v Divoké Šárce. Začátkem roku 1914 přidělil A. B. Svojsík Braťkově družině číslo 5 – proto Pětka. Na vzniku a prvních letech činnosti Junáka se podíleli mnozí významní lidé, např. otec a syn Klikové. Propagaci nového hnutí se věnovaly všechny družiny a bylo pro…

Pokračovat »

Braťka a jeho život

Měl bych plakat pro staré časy, ale nedělám to a nenechávám se tím ovlivňovat. Co jsme spolu krásného užili, zůstává nám a je lhostejno novým pokolením. Oni musí hledat své radosti a boje a my jim k tomu musíme pomáhat bez ohledu na to, že to nedělají tak, jako my. Braťka Zakladatelem skautského oddílu Pátý přístav vodních skautů byl spisovatel a novinář Jaroslav Novák, mezi skauty známý spíše jako Braťka. Jak vznikla tato přezdívka? Mohlo by to být od slova bratr, kterým se skauti mezi…

Pokračovat »

Braťka, spisovatel a metodik

Američan Ernest Thompson Seton a Angličan Robert Baden-Powell – dva muži, kteří na začátku 20. století formulovali své názory na výchovu chlapců a v duchu svých ideálů založili dodnes fungující organizace. První byl spisovatel, malíř, filosof a přírodopisec, který inspirován znalostí života původních indiánů založil v roce 1902 hnutí Woodcraft Indians. Druhý byl důstojník anglické armády a v roce 1908 založil Boy Scout, dnes celosvětové hnutí. Mužem, který se nejvíce zasloužil o propagaci a rozvoj skautingu v Čechách byl pedagog Antonín Benjamin Svojsík. Sedmnáctiletý Jaroslav…

Pokračovat »

Přehledy táborů

od roku 1913 do současnosti Skautská organizace v Čechách byla od svého vzniku třikrát zakázána a tak ne všechny tábory v našem přehledu byly konány pod skautskou hlavičkou. Kromě Junáka to byl Klub českých turistů, Československý svaz tělesné výchovy, Český Yachtklub, organizace, které činnost oddílu zaštítily a legalizovaly i když jejich činovníci věděli o jaký oddíl se jedná a jaké riziko z toho vyplývá. Letní skautský tábor je v oddíle vyvrcholením celoroční činnosti, pro všechny účastníky příležitostí k ověření vlastních schopností. Zážitky z tábora jsou…

Pokračovat »